Oferta

Badania podstawowe i biochemiczne

 • Mikroalbumina
 • Mocz - Badanie ogólne
 • Mocz - Białko
 • Mocz - Białko DZM
 • Mocz - Cukier i adeton
 • Mocz - Cukier DZM
 • Morfplogia krwi ( 18 parametrów )
 • Rozmaz krwi - ręczny
 • OB.
 • Retikulocyty
 • Elektrolity ( Na, K )
 • Elektrolity ( Na, K )
 • Chlorki
 • Lipidogram ( chol, HDL, LDL, trójglic. )
 • Cholesterol całkowity
 • Trójglicerydy
 • Transaminazy ( AST, ALT )
 • Fosfataza alkaliczna ( AP )
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • GGTP
 • Cholinoesteraca
 • LDH
 • Lipaza
 • Amylaza
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Białko całkowite
 • Albumina
 • Proteinogram
 • Żelazo
 • TIBC
 • Wapń całkowity
 • Wapń zjonizowany
 • Fosfor nieorganiczny
 • Magnez
 • Glukoza

Testy nietolerancji pokarmowej

 • Test - 50 alergenów pokarmowych
 • Test - 120 alergenów pokarmowych
 • Test - 200 alergenów pokarmowych

Badanie kału

 • Kał - badanie ogólne
 • Kał na pasożyty ( 1 badanie )
 • Kał - wymaz parazytologiczny ( Owsiki )
 • Kał - G.Lamblia met. ELISA
 • Kał - krew utajona
 • Kał - nosicielstwo Salmonella ( 3 ozn. )
 • Kał - rota i adenowirusy

Badania odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

 • CRP - ilościowo
 • hs CRP - ilościowo
 • ASO - ilościowo
 • RF - ilościowo
 • Odczyn Waalera - Rosego
 • anty CCP
 • Alfa-1-kwaśna glikoproteina ( Orozomukoid )

Układ krzepnięcia

 • INR ( PT )
 • APTT
 • Fibrynogen
 • D-dimer - ilościowo
 • Cza trombinowy ( TT )
 • Antytrombina III, aktywność
 • Białko C aktywność
 • Białko S wolne
 • Czynnik V Leiden ( met. PCR )
 • Mutacja 20210G-A genu protrombiny(met.PCR)280,00 zł
 • Termolabilny wariant MTHFR ( met. PCR )

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca

 • CPK ( CK ),
 • CK-MB, aktywność
 • Troponina I
 • NT pro-BNT
 • Homocysteina

Serologia grup krwi

 • Grupa krwi
 • Karta grupy krwi
 • P.ciała odpornościowe ( anty RhD )
 • BTA ( bezpośredni test antyglobulinowy )
 • P.ciała odpornościowe - identyfikacja

Diagnostyka Chorób tarczycy

 • TSH
 • FT 4
 • FT 3
 • T 4
 • T 3
 • anty - TPO
 • anty - TG
 • P/ciała p. receptorom TSH ( TRAb )
 • Tyreoglobulina

Hormony płciowe

 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Beta - HCG
 • HCG wolna podjednostka beta
 • Estriol wolny
 • PAPP-A
 • Prisca - raport
 • DHEA SO4
 • DHEA
 • Androstendion
 • Testosteron
 • Testosteron wolny
 • SHBG
 • 17-OH-progesteron
 • Oksytocynaza
 • Ozooksytocynaza
 • Kariotyp, badanie cytogenetyczne
 • Makroprolaktyna

Inne hormony i metabolity

 • ACTH
 • Kortyzol
 • Kortyzol DZM
 • 17-hydroksykortykosteroidy w DZM
 • 17-ketosteroidy w DZM
 • Aldosteron
 • Aldosteron DZM
 • Aktywność reninowa osocza
 • Metoksykatecholaminy w DZM
 • Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM
 • Kwas wanilinomigdałowy w DZM
 • Hormon wzrostu ( IGF-1 )
 • Gastryna
 • Leptyna
 • IGF-BP3
 • IGF-1
 • AMH

Diagnostyka Anemi

 • Ferrytyna
 • Transferyna
 • Witamina B 12
 • Kwas foliowy
 • Erytopoetyna

Diagnostyka cukrzycy

 • Hemoglobina glikowana HbA1c
 • Insulina
 • C-peptyd

Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

 • Parathormon ( PTHA )
 • Kalcytonina
 • Osteokalcyna
 • Fosfataza kwaśna
 • Fosfataza zasadowa, izoenzym kostny
 • C-telopeptyd kolagenu typu I
 • Pyrylinks D w moczu
 • Witamina D3 metabolit 1,25( OH )2
 • Witamina D3 metabolit 25( OH )

Diagnostyka Chorób nowotworowych

 • PSA
 • PSA wolny
 • Fosfataza kwaśna sterczowa – PAP
 • CEA
 • AFP
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • TPS
 • SCC - Ag
 • CA 72-4
 • Beta-2-mikroglobuliba
 • Beta-2-mikroglobulina w moczu

Immunoglobuliny,składniki dopełniacza i inne enzymy

 • Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA - łącznie
 • IgG
 • IgM
 • IgA
 • IgE
 • Dopełniacz, składowa C - 3c
 • Dopełniacz, składowa C - 4
 • Alfa-1-antytrypsyna
 • Ceruloplazmina
 • C1 inhibitor, aktywność

Infekcje

 • HBs antygen
 • HBs przeciwciała
 • Hbe antygen
 • Hbe przeciwciała
 • HBc przeciwciała total
 • HBc przeciwciała IgM
 • HCV przeciwciała
 • HCV met. PCR, ilościowo
 • HCV met. PCR, jakościowo
 • HCV met. PCR, iliściowo + genotypowanie
 • HAV przeciwciała całkowita
 • HAV przeciwciała IgM
 • HIV1/HIV2 przeciwciała
 • HIV test potwierdzenia met western-blot
 • HIV mer. PCR, jakościowo
 • VDRL
 • Toxoplazmoza IgG
 • Toxoplazmoza IgM
 • Toxoplazmoza IgA
 • Toxoplazmoza IgG - awidność
 • Różyczka ( Rubella Virus ) IgG
 • Różyczka ( Rubella Virus ) IgM
 • CMV ( Cytomegalovirus ) IgG
 • CMV ( Cytomegalovirus ) IgM
 • CMV ( Cytomegalovirus ) IgG - awidność
 • CMV ( Cytomegalovirus ) met.PCR, ilościowo
 • CMV ( Cytomegalovirus ) met.PCR, jakościowo
 • HSV ( Herpes simplex virus ) IgG, jakościowo
 • HSV ( Herpes simplex virus ) IgM, jakościowo
 • HSV ( Herpes simplex virus ) PCR
 • HSV ( Herpes simplex virus ) PCR
 • EBV ( Epstein-Barr Virus ) IgG
 • EBV ( Epstein-Barr Virus ) IgM
 • Momomukleoza - test, jakościowo
 • EBV ( Epstein-Barr Virus ) PCR, ilościowo
 • EBV ( Epstein-Barr Virus ) PCR, jakościowo
 • Mykoplazma pneumoniae IgG
 • Mykoplazma pneumoniae IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgA
 • Chlamydia pneumoniae met. PCR akościowo
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Clamydia trachomatis IgA
 • Chlamydia trachomatis met PCR,jakościowo
 • Helicobacter pylori IgG
 • Helicobacter pylori - test ureazowy
 • Krztusiec IgG
 • Krztusiec IgM
 • Krztusiec IgA
 • Pneumocistis carinii IgG i IgM met IIF

Infekcje c.d.

 • Grypa typ A IgG
 • Grypa typ A IgM
 • Grypa typ B IgG
 • Grypa typ B IgM
 • Paragrypa typ 3 IgG
 • Odra ( Morbilli virus ) IgG
 • Odra ( Morbilli virus ) IgM
 • Ospa ( Varicella zoster virus ) IgG
 • Ospa ( Varicella zoster virus ) IgM
 • Świnka ( Myxovirus pasotits ) IgG
 • Świnka ( Myxovirus pasotits ) IgM
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Borelioza IgG met. Western-blot
 • Borelioza IgM met. Western-blot
 • Borelioza met PCR, jakościowo
 • Brucelloza IgG
 • Brucelloza IgM
 • Listerioza - jakościowo
 • Yersinia spp IgG, IgM, IgA ( Łącznie )
 • Coxackie wirusy - przeciwciała
 • Toxocaroza ( Toxocara canis ) IgG
 • Bąblowica ( Echinococcus granulosus ) IgG
 • Bąblowica(Echinococcus granulosus)wes-blot
 • Gruźlica - badanie gen. Met. PCR

Toksykologia - leki

 • Karbamazepina
 • Kwas walproinowy
 • Fenytonina
 • Fenobarbital
 • Digoksyna
 • Propafenon
 • Sotanol
 • Teofilina
 • Amiodaron

Toksykologia - metale

 • Lit
 • Cynk
 • Miedź
 • Ołó we krwi
 • Ołów w moczu
 • Rtęć w moczu
 • Kadm we krwi
 • Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo
 • Kwas delta-aminolewulinowy w moczu
 • Koproporfiryna
 • Narkotyki

Szczegółowych informacji o zakresie wykonywanych badań udzielamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty E-mail: natolin@analizy.waw.pl